Wat is mineralogie

Wat is mineralogie?

Mineralogie wordt ook wel delfstofkunde genoemd en is een tak van de aardwetenschappen. Mineralogie, zoals de naam al zegt, richt zich op onderzoek naar mineralen. Waar komen mineralen voor, hoe ontstaan ze, wat gebeurt er tijdens het proces waarin ze gevormd worden en welke rol spelen mineralen in de geologie.

Internationale organisatie van mineralogen

de IMA (International Mineralogical Association) is een Internationale organisatie van mineralogen. De leden vertegenwoordigen de mineralogen uit alle landen ter wereld. Twee belangrijke activiteiten van de IMA zijn het bijhouden van een database van mineralen en het beheer van de namen van mineralen. Voor die laatste activiteit is de speciale Commissie van nieuwe mineralen en mineraalnamen opgericht.

Geschiedenis van de mineralogie

De geschiedenis van de mineralogie voert terug tot begin 17e eeuw. De Vlaming Anselmus Boëtius de Boodt schreef in 1609 een boek waarin hij 600 mineralen omschreef. In dit boek Gemmarum et lapidum historia noemde hij daarnaast ook de 240 mineralen die bij schrijvers uit de oudheid bekend waren. De Boodt wordt daarom gezien als de grondlegger van de moderne mineralogie.

Hoeveel mineralen zijn er

Tegenwoordig worden door de IMA ongeveer 4000 mineralen erkend. Hiervan komen er slechts ongeveer 150 overvloedig voor en 50 incidenteel. De overgrote meerderheid wordt als zeldzaam tot zeer zeldzaam aangeduid.

Wat voor onderzoek doet een mineraloog

Het onderzoek van een mineraloog richt zich op de plaats waar het mineraal voorkomt, hoe het mineraal er uit ziet en waarom het er zo uitziet. Hoewel mineralen ook in Nederland worden gevonden, zijn dit mineralen die door rivieren zijn meegenomen. Ze zijn niet hier ontstaan, maar in gebergtes op het Europese vasteland. Nederlandse mineralogen doen vooral onderzoek op plaatsen waar de mineralen nog vastzitten in het gesteente. Om inzicht te krijgen in de ontstaansgeschiedenis van het mineraal wordt ook het gesteente eromheen onderzocht. Plakjes van dat gesteente worden onder de microscoop bekeken. De chemische structuur vertelt bijvoorbeeld onder welke druk en temperatuur het mineraal is ontstaan.