Disclaimer

Disclaimer voor https://edelstenen.blog

Edelstenen.blog, verleent u hierbij toegang tot https://edelstenen.blog (“de Website”). Edelstenen.blog publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Edelstenen.blog behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Edelstenen.blog spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Edelstenen.blog. In het bijzonder is alle informatie op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Edelstenen.blog nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Edelstenen.blog is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele fouten, kosten en dergelijke.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Edelstenen.blog.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Edelstenen.blog, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Extra

Edelstenen & mineralen hebben geneeskrachtige en helende werking, maar dit kan nooit het oordeel of deskundigheid van een arts, dokter of specialist vervangen. Heb je medische klachten, raadpleeg dan eerst een arts. Edelstenen, mineralen en de informatie op edelstenen.blog vervangen nooit de deskundigheid van een specialist. Raadpleeg dus altijd bij medische klachten eerst een arts. De Website is hier niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor.