Privacy verklaring

Vanaf 25 mei 2018 zijn de nieuwe Europese privacyregels GDPR, oftewel General Data Protection Regulation verplicht. Een ieder die via een website (gevoelige) persoonsgegevens kan verzamelen moet hieraan voldoen.
Om de website van Edelstenen.blog goed te laten functioneren worden er gegevens verzameld.
Hieronder geef ik een overzicht weer hoe en welke gegevens Edelstenen.blog gebruikt en hoe hiermee omgegaan wordt.

-Contactgegevens:
Website:
Edelstenen.blog
Email:
contactedelstenenblog @ gmail . com
Om website van Edelstenen.blog goed te kunnen laten werken, maak ik gebruik van de volgende diensten:
-WordPress:
Edelstenen.blog maakt gebruik van WordPress. Met WordPress wordt de website gemaakt.
De privacyvoorwaarden van WordPress vind je hier:
https://nl.wordpress.org/about/privacy/
-Beijes:
De ruimte die de website op het web gebruikt wordt door Edelstenen.blog afgenomen bij Beijesweb. Ook Beijewebs kan bepaalde gegevens bewaren.
De website van Beijesweb vind je hier:
https://www.mijnbeijesweb.nl/
-Analytics:
Omdat ik inzicht wil hebben hoe, wat en wanneer er op Edelstenen.blog wordt gelezen is het handig voor mij om bezoekersaantallen bij te houden. Hiervoor maak ik gebruik van Analytics. Deze teller normaliter IP adressen van de bezoekers bij. In mijn geval maak ik gebruik van de optie: ‘Mask IP Addresses.’ Dan zijn de laatste 3 getallen van een IP adres niet zichtbaar en is het dus onmogelijk om te zien welk IP adres een bezoeker heeft.
Privacybeleid van Google Analytics, lees je hier:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl
-Cookies:
Welke cookies gebruikt Edelstenen.blog?
Functionele cookies:
Deze zijn ervoor bedoeld het surfen naar en op dit blog te makkelijker en sneller te maken. Zo wordt bijvoorbeeld het internetadres van Edelstenen.blog opgeslagen in de browser.
Analytische cookies:
Om bezoekersaantallen te kunnen bijhouden en te zien wat de bezoeker leest gebruik ik Analytics. Hoe ik hiermee om ga heb ik hierboven beschreven onder het kopje: ‘Analytics.’
-Administratie:
Voor mijn eigen administratie t.b.v. Edelstenen.blog maak ik verder gebruik van Google Gmail en van Google Docs.
Privacy beleid van Google lees je hier:
https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl
-Bewaren en beveiligen:
Ik zal eventuele gevraagde gegevens zoveel mogelijk beperken en ooit meer vragen dan noodzakelijk en nodig is voor een goede werking van Edelstenen.blog.
In ieder geval wordt de hierboven verzamelde informatie nooit met anderen gedeeld. Eventuele gegevens zullen op een veilige en correcte manier bewaard worden, echter nooit langer dan noodzakelijk, ook weer wat nodig is om een goede werking van Edelstenen.blog te krijgen en te houden.
-Leeftijd:
Het is niet mijn bedoeling om met Edelstenen.blog eventuele gegevens te verzamelen van bezoekers die jonger zijn dan zestien jaar. Of deze moeten toestemming hebben van hun ouders of voogd. Ik kan nooit controleren of een bezoeker van Edelstenen.blog ouder dan zestien jaar is. Mijn advies is dan ook aan ouders om goed op te letten wat hun kinderen op internet doen. Dit om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Mocht je er van overtuigd zijn dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebt verzameld van iemand jonger dan zestien jaar, neem dan contact met me op, ik zal deze gegevens per direct verwijderen.
-Klachten:
Het is altijd mogelijk om een klacht in te dienen wanneer je denkt dat ik mij niet (goed) aan de regels houdt. Dit kan bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via deze link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
-Ten slotte:
Je hebt het altijd het recht om je gegevens die bij mij zijn opgeslagen in te zien. Eventueel kun je deze ook (laten) wijzigen of verwijderen.
Wel zal ik in alle gevallen vragen om een geldig identiteitsbewijs. Dit om er zeker van te zijn dat ik weet dat de juiste persoon zijn of haar gegevens kan inzien en of opvragen.
Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact met mij op via: contactedelstenenblog @ gmail . com

Laatste update: 2 september 2020