wat is een mineraal

Wat is een mineraal?

Omschrijving van het begrip ‘mineraal’

Mineralen zijn vaste substanties die in de natuur voorkomen. Op de aarde zijn tot op heden 4200 verschillende mineralen gevonden. Dit zijn onder ander zouten en metalen, stoffen die kunnen bijdragen aan je gezondheid. Een speciale groep mineralen zijn de gesteentevormende mineralen. Door geologische processen klonteren mineralen samen tot gesteente.

Eigenschappen waaraan mineralen herkend kunnen worden

Om te kunnen bepalen welk mineraal je in handen hebt wordt gekeken naar een aantal kenmerkende eigenschappen.

Kleur en streepkleur

De kleur kan per mineraal nog wel een beetje verschillen, maar de streepkleur is echt heel specifiek. Deze kan ook heer erg afwijken van de kleur van het mineraal zelf. De streepkleur is de kleur van het minerale poeder dat ontstaat als je met het mineraal over een wit stukje ongeglazuurd porselein krast.

Glans

Er zijn verschillende soorten glans. Je kunt bijvoorbeeld denken aan metaalglans of zijdeglans.

Dichtheid

Om de dichtheid van een mineraal te bepalen moet je het twee maal wegen, één keer droog, één keer hangend in water. De verhouding tussen de twee gemeten waarden bepaalt de dichtheid.

Splijting en Breuk

Elk mineraal splijt op een eigen kenmerkende manier langs bepaalde vlakken. Door de hoeken tussen de vlakken te meten weet je welk mineraal het is. Breuk is een ander proces waar hetzelfde voor geldt. Breuk geeft aan hoe het mineraal breekt als er druk wordt uitgeoefend.

Hardheid

Je kunt bepalen hoe hard een mineraal ten opzichte van een ander mineraal is door te proberen welk van de twee krast in het andere. Vervolgens kijk je in de hardheidsschaal van Mohs, waar alle mineralen naar hardheid gerangschikt staan.

Kristalvorm en kristalstructuur

Elk mineraal heeft een eigen kristalstructuur. Zo’n kristal heeft een bolle vorm of bestaat uit platte vlakjes. Mineralen krijgen deze vormen omdat de rangschikking van de atomen per mineraal afwijkt. Vorm en kristalstructuur zijn heel belangrijk om nauwkeurig te bepalen welk mineraal het betreft.