Geschiedenis van de diamant

Geschiedenis van de diamant

Wat is een diamant?

Diamant is het hardste materiaal dat op de wereld voorkomt. Diamant bestaat uit zuivere koolstof die diep in de aarde door enorme hitte en onder zware druk is uitgekristalliseerd en in de loop der tijd onder invloed van weersomstandigheden dichter aan de oppervlakte is gekomen. Hierdoor heeft de mens ze gevonden en zijn ze als delfstof te winnen. Diamant heeft de eenvoudigste samenstelling van alle edelstenen. Diamant heeft een achtkantige grondvorm, twee piramiden met de basis op elkaar. Een ruwe diamant kenmerkt zich verder door zijn opmerkelijke schittering. De diamant is één van de “negen edelstenen” in de Thaise Orde van de Negen Edelstenen.

Geschiedenis van de diamant

Diamant dankt zijn naam aan de hardheid. De naam komt van het Oudgriekse adamas, wat onverslaanbaar betekent. Diamant zou al in 2500 v.Chr. gebruikt zijn door de Chinezen om edelstenen te polijsten. Rond dezelfde tijd zouden diamanten in India al als sieraad gedragen zijn. In de 5e en 6e eeuw werden diamanten ook in Europa bekend. De diamantnijverheid ontstond in de 15e eeuw in Brugge, toen Lodewijk van Berken in 1456 het diamantslijpen uitvond. Door ontwikkelingen verplaatste het centrum van de diamantnijverheid zich eerst naar Antwerpen en later naar Amsterdam.

Vindplaatsen

Diamanten werden tot de 18e eeuw alleen in India gewonnen. Daarom komen alle bekende diamanten uit de geschiedenis daar vandaan. Sinds het begin van de 18e eeuw werden meer vindplaatsen ontdekt, in 1714 in Brazilië, in 1866 in Zuid -Afrika en kort daarna in Kimberley. In de 20e eeuw kwamen daar nog vindplaatsen in Siberië, Canada en Australië bij. De top 5 van landen die op dit moment 90% van de wereldproductie verzorgt zijn Australië, Zaïre, Rusland, Botswana en Zuid-Afrika.

Gebruik in het verleden

Diamanten zijn altijd een symbool van rijkdom geweest en van bijna alle kroonjuwelen, schatkamers en museale collecties vormen ze een onderdeel. Daarnaast is diamant altijd geassocieerd met liefde en romantiek. In de middeleeuwen geloofde men dat een diamant een magnetische aantrekkingskracht uitoefende op geliefden die een ring met diamanten droegen.

Eigenschappen en kwaliteiten

Aan diamanten zijn talrijke legendes verbonden en vaak worden er magische of beschermende krachten aan toegekend.